1. home
  2. Department of Sanskrit
Get Bright Future With Us

Department of Sanskrit

महाविद्यालये संस्कृतविभागस्य स्थापना १९६१तमे वर्षे अभवत्। अत्र प्राध्यापकचराः इमे आसन्– श्रीमती प्रमिला गुप्ता (१९६३–१९९७), श्रीमान् टी.आर.त्रिपाठी (१९७२–१९९१), डा. पूर्णिमा भारद्वाजः (१९७७–२०११)। विभागस्यास्य उत्तरोत्तरोन्नत्यै एषां समेषामाचार्याणां वर्तते महद्योगदानम्। अत्रत्यैराचार्यैरध्यापिताः विद्यार्थिनः समस्तेऽपि भारते विविधक्षेत्रेषु स्वकीर्त्तिपताकां दर्शयन्तस्सन्ति।

Teacher In-charge

image description

स्वागत और अभिवादन

महाविद्यालये संस्कृतविभागस्य स्थापना १९६१तमे वर्षे अभवत्।


डा. उर्वी अग्रवाला Assistant Professor

Important Links

Meet Our Staff

Teaching Faculty

image description
सहायक प्रोफेसर
image description
सहायक प्रोफेसर
image description
सहायक प्रोफेसर
image description
सहायक प्रोफेसर
image description
सहायक प्रोफेसर
image description
सहायक प्रोफेसर

Addon Courses Offered